LES COMISSIONS DE L'AFA

L'AFA s'organitza per comissions de treball i cadascuna d'elles té una persona respresentant que figura com a vocal de l'Associació. Cada comissió s'organitza i es reuneix quan creu conveninent per tal de poder dur a terme els seus objectius.  Actualment l'AFA compta amb 12 comissions algunes de les quals necessiten nous i noves participants, animeu-vos a forma part de l'AFA.

S'encarrega de vincular les famílies a través de la celebració de festivitats relacionades amb el calendari festiu, com per exemple el carnestoltes.

També organitzen la festa de final de curs, la festa de la primavera, plena d'activitats lúdiques i solidàries.

Comissió Cultura i Festes
Comissió Comunicació

Aquesta comissió s'encarrega de fer arribar tota la informació que necessiteu per estar al dia dels serveis que ofereix l'AFA.
Els seus components fan de reporters (càmera en mà), envien correus informatius, dissenyen els comunicats i gestionen la pàgina web i les Xarxes Socials (Instagram i Twitter).

Comissió Extraescolars

S'encarrega d'organitzar les activitats extraescolars realitzades a l'escola; buscar les empreses que realitzen les activitats i gestionar les inscripcions. L'objectiu és oferir a les families, i en especial a l'alumnat, la possibilitat de gaudir d'una part del seu temps de lleure durant la setmana.

Comissió Casal Estiu

Des de l'AFA de l'escola Pompeu Fabra  cada estiu s'organitza l'activitat del CASAL, amb l'objectiu de crear un temps d'oci de qualitat per als infants d'edats entre 3 i 12 anys.

És una activitat oberta al barri per a tots aquells nens i nenes que vulguin venir a gaudir de les activitats, tallers, jocs i sortides programades.

Comissió Informàtica

És una comissió mixta composta de famílies i mestres que s'encarreguem de millorar, substituir i/o arreglar els equips informàtics i electrònics de l’escola.

Comissió Econòmica

Les tasques de gestió són realitzades per la persona contractada per l'AFA (Anna Oliva); cobrament de rebuts i quotes, gestió de caixa, pagaments a proveïdors, gestió de serveis i altres. En aquesta comissió es disposa d'un tresorer/a que s'encarrega de portar els comptes per tal d'optimitzar al màxim els recursos dels que disposa.

Actualment, a més, l'AFA compta amb un servei de gestoria per donar suport a la comissió d'economia de l'AFA

Comissió en busca de més persones voluntàries

Comissió en busca de més persones voluntàries

Comissió Manteniment

Mares i pares manetes que s'encarreguen de fer millores, petites reparacions i solucionar alguns desperfectes perquè l'escola llueixi maca i en condicions.